Transmutacja ssaków

 

Ssaki  to zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic i zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro), stąd też główną cechą tych organizmów jest ich żyworodność (choć niektóre gatunki składają jaja).

 


 

Pomimo wspomnianych cech adaptujących, gromada ssaków nie jest wcale najliczniejszą na naszym globie, są zaś zdobywcami największego sukcesu ewolucyjnego w historii - pod względem zasiedlonych środowisk znacznie przewyższyły gady, gdyż dzięki swojej stałocieplności opanowały niedostępne dla swoich poprzedników zimne obszary lądowe, wodne i powietrzne.

 

 

Przemiany ssaków należą do najbardziej spektakularnych transmutacji organicznych, choć niewątpliwie rzadko bywają niezbędne w codziennym życiu. Zgodnie z Postulatem Lebiediewa, należy wyłącznie przekształcać zwierzęta kręgowe w kierunku niższych szczebli drabiny ewolucyjnej (np. ptaki w gady), ponieważ próby przekształcenia w kierunku przeciwnym spowodują śmierć przemienianemu organizmowi.

 

Chwyt: Alfa 

Manipulacja: Ruch obrotowy nadgarstka  

 

 

Symbole zaklęć:

Ca - dla transmutacji wewnątrzgatunkowej (ssak w ssak) lub w przedmiot nieożywiony

Sa - Przemiana ssaka w inny organizm