Transmutacja ptaków

 

Ptaki są najbardziej jednorodną pod względem wyglądu i budowy grupą kręgowców. Nie ma między nimi tak wyraźnych różnic jak pomiędzy żółwiem i wężem. Ptaki nie mają wspólnego przodka w ewolucji jak w przypadku ryb, płazów,gadów czy ssaków, powszechnie uważa się, że ta grupa kręgowców wykształciła się jako linia uboczna rozwoju gadów.

 

Zaklęcia:

 

Symbole zaklęć:

 

Ca - dla transmutacji wewnątrzgatunkowej (ptak w ptaka lub w przedmiot nieożywiony)

Sa - Przemiana ptaka w inny organizm