Dysanimizacja i błędy podczas przemiany animizacyjnej


 

Dysanimizacja jest to przeciwieństwo animizacji. Polega na powracaniu z ciała zwierzęcia z powrotem w człowieka. 

  

 

Wyróżniamy dwa rodzaje dysanimizacji:

 

Dysanimizacja homomorficzna - jest to najczęściej używana zmiana zwierzęcia w człowieka. Przemiana odbywa się dobrowolnie, bez ingerencji osób z zewnątrz. Przydatne jest do tej dysanimizacji m.in. zaklęcie Homomorfium, ale bardziej doświadczeni animagowie nie potrzebują różdżki, by przybrać z powrotem ludzką postać.

 

Dysanimizacja przez tortury - jest to zmiana przeciwna do dysanimizacji homomorficznej, ponieważ ta przemiana odbywa się przez ingerencję osoby z zewnątrz. Czyli jak sama nazwa wskazuje przemiana ta nie jest dobrowolna i samodzielna, ale jest bardzo nieprzyjemna, bo jest bolesna dla animaga. W tej animizacji przydatne jest zaklęcie Torverto Transmutative.

Wymieniamy trzy podstawowe błędy w przemianie animizacyjnej

 

1. Niepełna animizacja - jest to przemiana w przypadku użycia zbyt małej mocy do transmutacji bądź niewystarczające skupienie na tym, co chcemy osiągnąć. Objawia się ona, jak sama nazwa wskazuje zmianą niepełną w zwierzę. Część organów/ciała pozostaje człowiecze a pozostała reszta zwierzęcia. Ta przemiana stanowi zagrożenie dla życia czarodzieja, jednak szybka pomoc Czarodziejskiego Pogotowia Ratunkowego może uratować niefortunnemu animagowi życie.

 

2. Animizacja absolutna - jest to przemiana w której zachodzi zmiana w zwierzę, jednak czarodziej zaczyna nabierać cech zwierzęcia w jakie się przemieniło. Traci kontrolę nad tą przemianą. Zjawisko takie podobne jest do przemiany w wilkołaka - z tą różnicą iż wilkołak przemienia się w pełni i tylko wtedy nie kontroluje swojego zachowania, natomiast w przypadku animizacji absolutnej traci się zdolność kontrolowania na zawsze. Zamienia się w zwierzę jednak w przeciwności od zwierzęcia w które się zamieni żyje tyle ile powinien żyć człowiek.

 

3. Blokada animizacyjna - jest to przemiana u początkowych i niedoświadczonych animagów. Powstaje przy zbyt wielkim zapałem do rzucania zaklęcia. W efekcie animag przebywa długotrwale w wybranej przez siebie postaci zwierzęcia. Jeśli nie otrzyma natychmiastowej pomocy od Czarodziejskiego Pogotowia Ratunkowego może pozostać w ciele zwierzęcia nawet do końca życia.